SwishFund: door ondernemers,
vóór ondernemers.

Ondernemers zijn dikwijls op zoek naar financiering om hun onderneming te laten groeien. Traditioneel bieden de gevestigde banken ondersteuning, maar hun dienstverlening is vaak traag en biedt weinig ruimte voor innovatie.
SwishFund wil als onafhankelijke FinTech company verandering in deze trage en moeizame kredietwereld brengen. Wij kunnen onze systemen en producten van de grond af aan opbouwen en zorgen dat ze naadloos aansluiten bij de vraag en eisen van de ondernemers van nu.

Onze innovaties:

Vooruit (www.kredietvooruit.nl ): een innovatieve online kredietverstrekker voor MKB-ondernemers, die snel (beoordeling binnen 24 uur) krediet zoeken. Terugbetaling van het krediet gaat simpel en automatisch, via een percentage van de PIN-transacties of online betalingen van de onderneming. Hierdoor wordt het voorschot snel en gemakkelijk terugbetaald, zonder een onevenredige druk op de onderneming uit te oefenen.
Een innovatief product dat laat zien hoe wij op een andere manier ondernemers helpen kansen te pakken en bedrijven te laten groeien.

Contact Form

Your Name*

Your Email*

Subject*

Your Message*

Please Enter the Sum of 43 + 97 *